Praca na wysokości – czy podział na pracę do i powyżej 3 metrów jest istotny?

Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. W tym wpisie poruszam aspekt podziału tego rodzaju pracy na 2 grupy – do i powyżej 3 metrów, który po zmianie przepisów dotyczących zakresu i częstotliwości badań profilaktycznych jest często kwestionowany.